ผลงานของเราเป็นประกัน

ผลงานการสอบเรียนต่อ
ผลงานเป็นที่ประจักษ์ (เริ่ม...เตรียมความพร้อมกันตั้งเเต่วันนี้)
 
ความสำเร็จในปีนี้ (ผลงานสอบเข้าเรียนต่อ ม.1,ม.4)
 
ผลงานต่างๆ (ผลงานระดับประเทศ)
 
ผลงานนักเรียนระดับประเทศและผลการสอบยอดเยี่ยม (ระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น)
 
ด.ญ ศุลีพร ไพโรจน์ (สอบผ่าน สสวท )
ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 2556 (ที่สอบติดเข้าเรียนชั้น ม.1)
 
ด.ญ. ลักษิกา วิเศษหอม (o-net 100 คะเเนนเต็ม)
1. สอบได้ โรงเรียนสตรีวิทยา
2. สอบได้ลำดับที่ 2 ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต GIFTED โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
3. สอบได้ลำดับที่ 6 ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต GIFTED โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
4. สอบได้ โรงเรียนสาธิตบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ฝ่ายมัธยม

เด็กชายณัฐภัทร แสงแก้ว (น้องฟิว)

สอบได้ : โรงเรียนราชประชาสมาสัยฯ

เด็กหญิงจิราภา สระกิ่ง (น้องเนย)

สอบได้ : โรงเรียนราชประชาสมาสัยฯ

เด็กหญิงพิมลวรรณ ผูกชอบ (น้องเฟริน)
สอบได้ : โรงเรียนราชประชาสมาสัย
เด็กหญิงกรกมล สุขเกษม (น้องหมิว)

สอบได้ : โรงเรียนราชประชาสมาสัยฯ

เด็กหญิงณิชาภัทร ศรีปัญญา (น้องฟลุ้ก)

สอบได้ : โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา

 
เด็กหญิงณัฐศินี โพธิ์เจริญ (น้องน้ำพริก)

สอบได้ : โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม พระตำหนักสวนกุหลาบ

ด.ญ ธมลวรรณ ขันขวา (รร. ศึกษานารี)

สอบได้ : ลำดับที่ 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ    ห้องเรียนพิเศษ (MEP)
สอบได้
  : โรงเรียนศึกษานารี

เด็กหญิง ธัญกมล ไพโรจน์ (น้องออย)
สอบได้ ห้องเรียนพิเศษ วิทย์ – คณิต  GIFTED โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี